Cerita singkat wayang lakon Rabine Narayana

Cerita singkat wayang lakon Rabine Narayana


1.     PROLOG
Ngastina komplit
Ø Duryudana
Ø Sengkuni
Ø Durna
Ø Karto marmo, Rembug bab rabine pendeta Durna, jengkar pasewakan
2.     LIMBUKAN
Paseban njobo
Ø Sengkuni
Ø Dursasana
Ø Aswatama
Ø Karto marmo
Ø Citraksa, Citraksi, Ngrembug bab rabine pendeta Durna, Budal

3.     Kumbina, Prabu Bismoko, nompo tekane poro pandowo lan ngastino, ngrembug sayembarane dewi rukmini yaiku batangan sejatine lanang lan sejatine wadon, pendeta durna siap mbatang, perang

4.     GORO – GORO
5.     KHAYANGAN, Bathara guru, narodo, bromo, ngrembug bab murkane prabu yudha kalakresna  ing duwarawati, para deqa budal, dadi perang, musuh yudha kalakresna sak patihe, dewo kalah,,, ketemu janoko, dewo ngakon  nggoleki narayana, yen deweke diutus  para dewa, narayana dikon nyirnakne nalendra ing nduwarawati, prabu yudha kalakresna pejah manunggal dadi siji karo narayana dadi ratu ono nduworowati, jejuluk prabu sri bathara kresna..

6.     PERANG BRUBUH, ana kumbino, pandowo lan kurowo, kurowo kalah disapu angin karo werkudoro, kurowo bali.. TAMAT
Belum ada Komentar untuk "Cerita singkat wayang lakon Rabine Narayana"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel